01 Jul
  • Pogotowie strajkowe w Indesicie

    W jednej z największych firm Radomsku powstały związki zawodowe. „Solidarność” walczy o podwyżki wynagrodzeń. Pracownicy grożą strajkiem ostrzegawczym. Na razie rozpoczynają się mediacje z pracodawcą