12 February 2016
  • Podatek uderzy w polski handel?

    Kilkadziesiąt sklepów będzie musiało zostać zamkniętych, a wtedy kilkuset pracowników może stracić pracę - ostrzegają prezesi Zorzy, GS-u Kodrąb i OSM-u