16 Jan
  • DDD
  • Dlaczego milczeliście?

    O SMS-ach wysyłanych z telefonu proboszcza parafii na Kowalowcu do czternastolatki wiedziała dyrekcja szkoły. Nie poinformowała o tym organów ścigania. Dziś twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia i nie chce rozmawiać z Gazetą. Pytamy więc Was publicznie: dlaczego milczeliście w tej sprawie?