07 Dec
  • Trucizna zawisła  w powietrzu

    Dopuszczalne stężenia rakotwórczych pyłów w mieście przekraczane są nawet dziesięciokrotnie. Ostatnio 25 i 26 listopada. To nam niszczy zdrowie. Wszystko przez to, czym palimy w piecach