Gdzie pracują radni? 70 proc. miejskich na samorządowym. W powiecie 58 proc.

Dział: Tylko u nas
04/12/2020 - 16:24
Jak zarabiają na życie radni? Sprawdziliśmy ich miejsca pracy. Przeważa samorząd: urzędy, spółki lub jednostki mu podległe plus spółki i jednostki podległe rządowi. Na 43 radnych miejskich i powiatowych zatrudnionych tam jest 27. Najwięcej, bo 100 proc., radnych Razem Dla Radomska. Wysoki wskaźnik jest także we Wspólnym Samorządzie, tu 86 proc radnych pracuje „na samorządowym”. W PiS ten wskaźnik wynosi 52 proc, zaś w Koalicji Obywatelskiej – 40 proc. 

W mieście 14 na 20 radnych miejskich pracuje w urzędach, jednostkach lub spółkach podległych samorządowi lub rządowi. W powiecie te wskaźniki są trochę niższe, wynoszą 58 procent. 

W radach miasta i powiatu jest siedmioro przedsiębiorców (prowadzą firmy lub jednoosobowe działalności gospodarcze), dwie emerytki, jedna radna niepracującą, jeden zatrudniony w spółce skarbu państwa i trzech w instytucjach podległych rządowi (agencje i jednostki).

Miejsce zatrudnienia radnych miejskich:

 • Bartłomiej Biskup (Prawo i Sprawiedliwość), prawnik, własna działalność gospodarcza
 • Rafał Dębski (Koalicja Obywatelska), Esbank Bank Spółdzielczy, kierownik filii
 • Jacek Gębicz (Wspólny Samorząd), kierownik zakładu oczyszczania miasta i utrzymania ruchu w PGK (spółka podległa samorządowi)
 • Beata Kowalska (WS), wicedyrektor szpitala powiatowego w Radomsku (jednostka podległa samorządowi)
 • Dariusz Kopeć (KO), instruktor terapii uzależnień w szpitalu powiatowym w Radomsku (jednostka podległa samorządowi)
 • Tadeusz Kubak (PiS), lekarz, szpital powiatowy w Radomsku (jednostka podległa samorządowi)
 • Andrzej Kucharski (PiS), nauczyciel w PSP nr 1, (jednostka podległa samorządowi)
 • Piotr Lewandowski (PiS), nauczyciel w I LO (jednostka podległa samorządowi)
 • Robert Lewandowski (RdR), Miejski Dom Kultury (jednostka podległa samorządowi)
 • Piotr Lisowski (KO), własna działalność gospodarcza-agencja ubezpieczeniowa
 • Jadwiga Łysik (RdR), specjalista ds. kontroli wewnętrznej w PGK (spółka podległa samorządowi)
 • Grzegorz Minecki (RdR), Towarzystwo Budownictwa Społecznego (spółka podległa samorządowi)
 • Radosław Rączkowski (niezależny), Towarzystwo Budownictwa Społecznego (spółka podległa samorządowi)
 • Andrzej Otoliński (WS), gabinet weterynaryjny
 • Paweł Pichit (KO), wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpostawowych nr 1 (jednostka podległa samorządowi)
 • Wioletta Pal (niezależna), dyrektor szkoły w Kodrębie (jednostka podległa samorządowi)
 • Daniel Serwa (PiS), PGE GiEK S.A Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (spółka skarbu państwa)
 • Dorota Sujka (KO) Esbank Bank Spółdzielczy, dyrektor oddziału
 • Łukasz Więcek (KO), dyrektor Powiatowego urzedu Pracy (jednostka podległa samorządowi)
 • Katarzyna Wośko (KO), własna działalność gospodarcza

Po Pawle Kałdońskim (zatrudniony w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jednostka podległa samorządowi), mandat obejmie Kamil Bugdal, dyrektor Centrum Usług Wspólnych (jednostka podległa samorządowi). Będzie musiał zrezygnować z tego stanowiska, bo prawo zabrania łączenia funkcji durektorskich w jedostce podległej z mandatem

Miejsce zatrudnienia radnych powiatowych:

RADA POWIATU

 • Irena Bareła (PiS), lekarz, SPZOZ w Kodrębie (jednostka podległa samorządowi)
 • Paweł Chybalski (PiS), własna działalnośc gospodarcza
 • Arkadiusz Ciach (Lewica), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jednostka podległa samorządowi)
 • Janusz Czapla (KO), sekretarz gminy Dobryszyce (samorząd)
 • Ewa Gajzler (WS), członek zarządu powiatu (samorząd)
 • Sylwia Jaworska-Zienkiewicz (RdR), lekarz, SPZOZ Profamilia (jednostka podległa samorządowi)
 • Tomasz Kaczmarek (PiS), kierownik Powiatowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomsku (jednostka podległa wojewodzie)
 • Michał Koski (PiS), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim, (jednostka podległa rządowi)
 • Małgorzata Lewandowska (PiS), nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, (jednostka podległa samorządowi)
 • Włodzimierz Nicpan (WS), prywatny gabinet lekarski, szpital powiatowy w Radomsku (jednostka podległa samorządowi)
 • Beata Pokora (WS), starosta powiatu radomszczańskiego (samorząd)
 • Urszula Półrola (PiS), emerytka
 • Marek Rząsowski (KO), doradca prezesa ds. strategii i rozwoju w Esbak Bank Spółdzielny w Radomsku
 • Edyta Sapis-Drozdek (PiS), własna działalność gospodarcza
 • Bożena Sewerynek (WS), emerytka
 • Ewelina Sewerynek (PiS), miejsce pracy w oświadczeniu majątkowym wpisała: nie dotyczy
 • Grażyna Strojkowska (WS), dyrektor PSP w Przedborzu, (jednostka podległa samorządowi)
 • Wojciech Ślusarczyk (PSL), kierownik operacyjny w Uni-Tech Łączkowice
 • Jacek Zacharewicz (KO), prezes Esbank Banku Spółdzielny w Radomsku
 • Fabian Zagórowicz, (PSL) członek zarządu powiatu (samorząd)
 • Waldemar Zasada (WS), kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kodrębie (spółka podległa samorządowi)
 • Szymon Zyberyng (PiS), własna działalność gospodarcza-kancelaria adwokacka
  Krzysztof Zygma (RdR), dyrektor Miejskiego Domu Kultury (jednostka podległa samorządowi)