Hodujesz ryby? Poniosłeś szkody? Możesz otrzymać pomoc

Dział: Aktualności
02/07/2020 - 07:50

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa od 1 lipca przyjmuje wnioski o dofinansowanie od rolników, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w zeszłym roku ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych.

łosoś

(fot. Pixabay)

Termin składania wniosków mija 15 lipca. O pomoc mogą wnioskować producenci rolni, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów, złożyli do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.