Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół

Dział: Sport
05/06/2020 - 14:44

Epidemia uniemożliwiła dokończenie sportowej rywalizacji i rozegranie wszystkich wcześniej zaplanowanych konkurencji.

nagrody

(fot. Starostwo Powiatowe)

Zadośćuczynieniem dla młodych sportowców i ich trenerów stało się zatem podsumowanie i nagrodzenie ich pracy przez zarząd powiatu.

W ramach podziękowań za trud włożony przez cały rok w aktywność sportową, Starostwo Powiatowe ufundowało nagrody.

Otrzymały je szkoły zajmujące miejsca od I do III (w kategorii dziewcząt i chłopców w końcowej kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych), uczniowie odnoszący znaczące sukcesy sportowe (udział w zawodach szczebla wojewódzkiego), nauczyciele wychowania fizycznego i koordynatorzy Współzawodnictwa Sportowego Szkół z terenu Powiatu Radomszczańskiego w roku szkolnym 2019/2020.