- Jest nieźle - mówi prezydent Jarosław Ferenc o stanie miasta

Dział: Aktualności
30/06/2020 - 10:30

Stan miasta jest niezły. A nawet bardzo dobry - ocenia prezydent Jarosław Ferenc.

P1490482

Według urzędu przygotowanie „Raportu o stanie miasta" było trudne, bo pracownicy byli na zwolnieniach w czasie epidemii. - Niedociągnięcia wynikają z sytuacji obiektywnej - mówił na sesji prezydent.

Prezydent stwierdził, że na sukces miasta składa się wiele czynników: demografia, gospodarka, innowacyjność. Po raz pierwszy wzrosła liczba mieszkańców (ważne: to dane według meldunków a nie stanu faktycznego - przyp. red.). Od 2001 r., liczba mieszkańców malała. W ubiegłym roku urodziło się 350 dzieci. Poziom liczby zgonów utrzymuje się w okolicach 550 rocznie. (To z kolei oznacza, że mamy ujemny przyrost demograficzny. Ten trend utrzymuje się od kilkunastu lat)

Według raportu spada liczba beneficjentów MOPS, obecnie jest ich 500. Spadło bezrobocie. Miasto zazwyczaj miało wyżesze niż średnia województka. Ponad 2000 osób korzysta z miejsc noclegowych. To, według raportu, pokazuje atrakcyjność turystyczną miasta. Strefa inwestycyjna się rozwija. Cały czas jest poszerzana. Powstają kolejne plany zagospodarowania miasta. Zakład otworzyła firma Ontex. Jest trzecim zakładem pod względem wielkości na strefie, po Whirhpoolu i PresGlassie. Powierzchnia dostępna na strefie to 10 ha. Budowa ul. Stolarzy utworzy kolejne tereny inwestycyjne. Między innymi te zlokalizowane przy ul. Sucharskiego. Inwestycje sprawiają, że wzrasta średnia wynagrodzeń.

- Miasto zadebiutowało na giełdzie papierów wartościowych. Wyemitowano obligacje. Dzięki tym działaniom Radomsko nie jest już anonimowe - podkreślił Jarosław Ferenc.

Prezydent mówił także, że miasto podjęło działania w dziedzinie ochrony środowiska. Przeprowadzono cykl szkoleń uczących palenia w piecach „od góry”. Inwestycją ekologiczną był zakup nowych, hybrydowych autobusów. Miasto obsługuje program „Czyste powietrze”. Realizuje także program likwidacji azbestu.

- Inwestycje w mieście nie są związane z cyklem wyborczym. Zmodernizowaliśmy między innymi ulice Chrobrego, Krańcową, Spacerową. Największą inwestycją jest budowa basenu. To inwestycja w formule zaprojektuj i buduj. Termin realizacji na koniec września nie jest zagrożony. Realne jest otwarcie w tym roku. Do projektu zaangażowano 6 pracowników z wydziału inwestycji - mówił prezydent.

Wszystkie inwestycje zostały opisane w Raporcie. Komisja rewizyjna zaopiniowała Raport pozytywnie.