Radny Rączkowski nie jest już członkiem klubu Razem dla Radomska

Dział: Tylko u nas
01/07/2020 - 16:45

Jak się dowiedzieliśmy radny Radosław Rączkowski złożył przewodniczącemu Rady Miasta Rafałowi Dębskiemu pismo, w którym prosi o skreślenie go z listy radnych klubu RdR. Przewodniczący potwierdza Gazecie, że takie pismo otrzymał.

Raczkowski tiff

Jak mówi Gazecie Rafał Dębski, radny powinien takie pismo złożyć przewodniczącemu klubu RdR, czyli radnej Jadwidze Łysik. Wybrał inną drogę

Przewodniczący Dębski opo decyzji radnego Rączkowskiego poinformuje oficjalnie na kolejnej sesji. 

- Radny nie podał przyczyn swojego wystąpienia - dodaje przewodniczący rady.

Chcieliśmy zapytać radnego Rączkowskiego dlaczego opuścił szeregi Razem dla Radomska. Na razie nie odbiera telefonu. 

Radosław Rączkowski na co dzień jest kierownikiem miejskiej Targowicy.