Rozpocznij własny biznes. Pieniądze da Powiatowy Urząd Pracy

Dział: Aktualności
29/09/2020 - 12:13

Każdy, kto ma pomysł na własny biznes, a nie dysponuje pieniędzmi, może pozyskać nawet 24 tys. zł wnioskując do Powiatowego Urzędu Pracy. Nabór wniosków potrwa do 16 października. 

 młodzież praca

Wniosek o dotację może złożyć każda osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. Pomoc skierowana jest do osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy,  czyli na przykład dla kobiet, dla osób po 50. roku życia. Nabór będzie trwał od 12 do 16 października. 

W przypadku złożenia wniosku o dotację należy również pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta i doradcy zawodowego.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w dniach:
- 06.10.2020 r. o godzinie 9.00,
- 09.10.2020 r. o godzinie 9.00,
- 13.10.2020 r. o godzinie 9.00.

Zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie 5 – osobowych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.